En lång tradition av fest och representation

Sedan 1920-talet har herrgårdens salar och kabinett på Gammlia huserat Umeåborna vid deras högtider och festligheter. Med pionjären Fru Sigrid Holmström vid rodret grundades också den Västerbottniska mattraditionen på Sävargården. Ett kvalitativt matarv med fokus på Nordiska råvaror och personligt värdskap som vi idag förvaltar med varm hand.

Ta del av vår historia

En historia att berätta

Sävargården uppfördes 1806 i Sävar norr om Umeå som en sågverksherrgård. Herrgården har såväl en gastronomisk som kulturellt intressant historia att berätta.

Den 19 augusti 1809 spelade herrgården en stor roll i svensk historia. Sverige låg i krig med Ryssland och herrgården var tillfälligt högkvarter för den svenska armén ledd av general Gustaf Wachtmeister. Innan dagens slut hade svenskarna dock retirerat och herrgården intogs i stället av den ryske generallöjtnanten Kamenskij som åt sin segermiddag i herrgården och brände ner allt i trakten utom det ståtliga huset efter sin seger. Sverige förlorade i kriget Finland till Ryssland men har sedan dess befunnit sig i över 200 år av fred.

Under 1920-talet flyttades herrgården till Gammliaområdet i centrala Umeå för att inrymma museum och restaurang. Frånsett ett par år under andra världskriget har Sävargården, som den kom att heta sedan dess huserat restaurang för stadens festligheter och representation. Med pionjären fru Sigrid Holmström vid rodret kom Sävargården att under en hel era sätta Umeå och Västerbottniska råvaror samt kvalitativ matlagning på kartan. Under Fru Holmströms ledning grundades mycket av det vi idag kallar den Västerbottniska mattraditionen på Sävargården. Hon drev och utvecklade även kooperativets provlagningskök, lade grunden till Vår Kokbok och av hennes fem restauranger runtom i staden var och förblev Sävargården kronan på verket.

Det tycker vi är en historia värd att berätta.

Här ligger Sävargården

Sävargården ligger på Gammlia, i utkanten av centrala Umeå. Hit tar du dig enkelt till fots, med bil eller buss.

Besöksadress:
Gammlia
903 42 Umeå

Bokning och information:
bokning@savargarden.se
090-77 02 22

Festvåning

Sävargårdens festvåning inryms i herrgårdens övervåning. Här dukar vi upp borden för upp till 150 gäster.

Gustavianska salen

Namnet på den inre av Sävargårdens två matsalar kommer från väggspegeln som reser sig från golv till tak. Gustavianska salen tar upp till 50 gäster.

Rokokosalen

Den yttre av matsalarna kallas Rokokosalen efter de bonderokokomönster som går igen i väggdekorationerna.

Sigrid Holmström-rummet

Minst av Sävargårdens kabinett är det vi tillägnat Fru Sigrid Holmström. Sigrid drev Sävargården under 50- och 60-talet och gav den västerbottniska maten en plats på den gastronomiska kartan. Sigrids historia och gärning gestaltas också i kabinettet.

Sune Jonsson-rummet

Sune Jonssons kabinett är uppkallat efter fotografen Sune Jonsson och väggarna pryds av ett urval bilder från hans karriär.

Torsten W. Persson-rummet

Torsten W. Perssons kabinett är uppkallat efter en av Umeås mest betydelsefulla samtida politiker. Många viktiga möten ägde rum i just detta rum som kommit att bära hans namn.

Om Per Boman

Sävargården drivs idag vidare i Fru Sigrid Holmströms anda av Blå Huset, en lokal familjeägd restaurang, hotell och konferenskoncern. Vid rodret står Per Boman.

Per, med rötterna i Hudiksvall, bär med sig ett tydligt matarv från sin skånska mormor. Han gick restauranglinjen i hemstaden och började sedan jobba på stadens stadshotell. Efter ett par år drog han söderut för att lära sig mer om fisk som råvara i köket. Detta ledde honom till restaurang ”Maritime” i Simrishamn där han jobbade under ett antal sommarhalvår.

Ambitionen att hela tiden utvecklas och bli bättre i det professionella köket fick honom att läsa vidare på gastronomiprogrammet vid Umeå universitet. Efter avslutad examen hade han inte bara berikat sina kunskaper inom matlagningskonsten utan även skaffat sig gedigna vinkunskaper liksom kunskaper om att driva en verksamhet. Hans professor från utbildningen Gert Klötzke lockade ner honom till Fjäderholmarna i Stockholm och när han ändå var på väg bort så reste han vidare till Aquavit i New York som då drevs av Marcus Samuelsson.

Åter på Norrländsk mark och i sann Sigrid Holmströmmanér utvecklar han idag smaken för den gedigna nordiska maten för Umebor och tillresta besökare för fester och andra högtidligheter.

Kontakta Per: per@savargarden.se