Matsalar

På Sävargården har vi två matsalar och tre kabinett. Hela övervåningen är vår festvåning. Alla salar bär sin historia och har sin unika karaktär.

Besök våra matsalar

Festvåning

Sävargårdens festvåning inryms i herrgårdens övervåning. Här dukar vi upp borden för upp till 150 gäster.

Gustavianska salen

Namnet på den inre av Sävargårdens två matsalar kommer från väggspegeln som reser sig från golv till tak. Gustavianska salen tar upp till 50 gäster.

Rokokosalen

Den yttre av matsalarna kallas Rokokosalen efter de bonderokokomönster som går igen i väggdekorationerna. Salen rymmer upp till 40 gäster.

Sigrid Holmström-rummet

Minst av Sävargårdens kabinett är det vi tillägnat Fru Sigrid Holmström. Sigrid drev Sävargården under 50- och 60-talet och gav den västerbottniska maten en plats på den gastronomiska kartan. Sigrids historia och gärning gestaltas också i kabinettet, Sigrid Holmström-rummet erbjuder plats för 10 personer.

Sune Jonsson-rummet

Sune Jonssons kabinett är uppkallat efter fotografen Sune Jonsson och väggarna pryds av ett urval bilder från hans karriär. Rummet erbjuder plats för 24 personer.

Torsten W. Persson-rummet

Torsten W. Perssons kabinett är uppkallat efter en av Umeås mest betydelsefulla samtida politiker. Många viktiga möten ägde rum i just detta rum som kommit att bära hans namn. Rummet erbjuder plats för 13 gäster.

Mer information